ligg app installer

Nettbank bestiller du ved å kontakta banken. Du får eige brukarnamn og me bestiller kodebrikke til deg. Kodebrikka blir send per post. Når du har motteke. Oppbevar kodebrikka slik at den ikkje kjem uvedkomande i hende. Det personlege passordet må ikkje røpast for nokon, heller ikkje overfor politiet, banken, eller.

Kan eg bruka Visa Electron til netthandel? Mange vanskelege ord og utrykk?

ligg app installer

Du kan definere fylgjande varsel reglar: Endre passordet med jamne mellomrom, og ikkje bruk same passord som du brukar andre stader. Bestilling av BankID krev vidare: Kva betyr feilkode BID Kor finn eg historikk om betalte eFakturaer? Korleis avsluttar eg ein AvtaleGiro-avtale?

Ofte stilte spørsmål

Du vel dette som ein del aktiveringsprosessen. Alle tryggleiksmekanismar passord, PIN-kodar, kodekort m.

ligg app installer

Kan eg ha BankID i fleire bankar? Korleis betalar eg med BankAxess? Kor kan eg bruke BankAxess? Kodebrikka blir send per post.

ligg app installer

Ein BankID er personleg, og skal aldri nyttast av andre enn den personen den er utstedt til. Historikk om betalte eFakturaer vil kun vere tilgjengeleg i den nettbanken du brukte til betaling.

Sperringa opphevar du like enkelt.

ligg app installer

Kvifor viser ikkje avtalen i nettbanken? Eg har mista kortet mitt.

Ikkje bruk funksjonar som lagrar informasjon som brukarnamn, passord o. Hvis feilen vedvarer, vennligst kontakt banken og oppgi feilkode C C — Vennligst kontroller at du har oppgitt riktig mobiltelefonnummer 8 siffer. Logg inn i nettbanken.

ligg app installer

Når du har motteke. Dersom du er kunde i fleire nettbankar, vil du motta dine eFakturaer i alle desse nettbankane. Fyll ut svarkupongen og send den i retur. Oppbevar kodebrikka slik at den ikkje kjem uvedkomande i hende. Kodebrikka blir send per post. Det kan skje at enkelte kombinasjonar ikkje fungerer.

Kan eg stoppa ei betaling eller avslutta ein AvtaleGiro-avtale? Det personlege passordet må ikkje røpast for nokon, heller ikkje overfor politiet, banken, eller.

Korleis legg eg til betalingsmottakarar i MobilBanken? Dette er dei vanlegaste feilmeldingane: Kvifor viser eFaktura-avtalar oppretta i Voss Sparebank i andre nettbankar? Ti tips for sikrere mobilbruk.

ligg app installer

BankID is a personal and simple electronic proof of identity for secure identification and signing online. Din BankID vil vere aktivert og klar til bruk etter kort tid. Vel den aktuelle avtalen, og slett denne. Betalingar som overstig denne grensa vil verte stoppa.

Sperringa eller opphevinga trer i kraft umiddelbart etter at du har registrert den.

ligg app installer

I desse tilfella er det kun ved bruk av eFaktura at du kan sleppa fakturagebyr. Alle mottakarar du har lagt opp i nettbanken vil vera synlege. Du får eige brukarnamn og me bestiller kodebrikke til deg. Du vert leia gjennom ein enkel bestillingsprosess. Korleis opprettar eg eFaktura? Kva er min eFaktura-referanse?

Ofte stilte spørsmål - Luster Sparebank

Eg manglar ein konto som eg disponerer i Nettbanken. Hvis feilen vedvarer, vennligst kontakt banken og oppgje feilkode C Korleis bestiller eg BankID? For more information www.

ligg app installer

Denne feilkoden betyr at BankID er vorte sperra. Korleis stoppar eg ei betaling? Feilkode BID er som regel knytt til feil i oppsett av datamaskin eller heimenettverk.

ligg app installer

Korleis opprettar eg AvtaleGiro? Kvar kan eg bruka BankAxess?Nettbank bestiller du ved å kontakta banken.

3 thoughts on “Ligg app installer

Add comments

Your e-mail will not be published. Required fields are marked *